Home Nieuws Reviews Lezersfoto's Columns Uitgelegd Lenzen Album Links Woordenlijst Contact   

Disclaimer

dSLR.nl is een publicatie van dSLR Media, verder te noemen dSLR. Deze disclaimer heeft betrekking op iedere pagina op deze website waar een link naar deze disclaimer te vinden is met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar dSLR en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. dSLR en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet gelieerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren door deze te vergelijken met bijvoorbeeld fabrieksspecificaties en/of andere publicaties. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door dSLR niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. dSLR aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. De inhoud van het fotoalbum is samengesteld door bezoekers van dSLR.nl en wordt door dSLR niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. dSLR aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van het fotoalbum.

dSLR zal zich inspannen om de beschikbaar gestelde informatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij verzoeken de wederpartij om melding te maken van eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden zodat wij in staat zijn de verstrekte informatie aan te passen.

dSLR mag de webpagina dSLR.nl of delen daarvan naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigien met of zonder voorafgaande verwittiging. dSLR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is dSLR niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina dSLR.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. dSLR behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan dSLR de toegang tot de website monitoren.

dSLR zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing aan de website dSLR.nl kan niet leiden tot een claim door een wederpartij aan dSLR. dSLR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.Doorzoek de site         Klik hier voor uitleg


Prijs Wijzer Nieuws Lenzen
Links Boeken

dSLR.nl is een publicatie van dSLR Media © 2006-2007
Partners: Fotoapparatuur.nl | CameraNu.nl | MicroFourThirds.nl | Parter worden?